ויתור שארים וברות ביטוח בקרן הפנסיה

 

 

קרן הפנסיה כוללת בתוכה 2 סוגים של כיסויים ביטוחיים:

 

כיסוי ביטוחי לנכות במקרה של אבדן כושר עבודה (קצבת נכות)

כיסוי ביטוחי לשארים במקרה פטירה (קצבת שארים)

מדובר בסכום ביטוח שישולם לשארים כקצבה חודשית במקרה מוות.

 

          מהם שארים?

                לפי תקנון קרן הפנסיה שאר הינו: בן/בת זוג, ידוע/ה בציבור,ילדים עד גיל 21,הורה.

(במידה ואין לעמית שארים לפי הגדרה זו, לא תשולם קצבת שארים אלא סכום החסכון ישולם למוטבים או יורשים כסכום חד פעמי)

 

עמית ללא שארים יכול לבצע "ויתור שארים" (מלא/חלקי) ולוותר על תשלום הפרמיה עבור הכיסוי הזה (כיסוי לשארים), ובכך להפנות חלק גדול יותר מההפקדה לחסכון בקרן.

 

ויתור שארים מלא מבוצע כאשר עמית רווק/גרוש/אלמן ואין לו ילדים או יש ילדים מעל גיל 21.

ויתור שארים חלקי מבוצע כאשר לעמית אין בן/בת זוג אבל יש לו ילדים עד גיל 21.

עמית מעל גיל 60 יכול לוותר על כיסוי הנכות וגם על הכיסוי לשארים גם אם יש לו שארים כדי להגדיל את החסכון.

ויתור על שארים נעשה ע"י חתימה על טופס ייעודי של קרן הפנסיה או במעמד ההצטרפות לקרן בטופס ההצטרפות.

הויתור תקף לשנתיים ולאחר מכן במידה ולא חל שינוי בסטאטוס המשפחתי של העמית, עליו לחתום שוב על בקשה לויתור שארים.

במידה והשתנה הסטאטוס של העמית, עליו לפנות לקרן הפנסיה ולבקש להחזיר את הכיסוי הביטוחי.

גם אם עמית בחר לבצע ויתור על שארים,  במשך שלושה חודשים מרגע שינוי הסטאטוס המשפחתי (חתונה או הולדת ילד) העמית יהיה בכיסוי זמני.

 

 

החל מ 06/18 במסגרת המעבר לתקון תקני בקרן הפנסיה, במצב כזה בו עמית ביטל את הכיסוי הביטוחי למקרה פטירה והוא מבקש להחזיר אותו עקב שינוי בסטאטוס המשפחתי, תחול עליו תקופת אכשרה חדשה של 5 שנים בהם לא יהיה בכיסוי ביטוחי על מחלה קיימת.

כדי למנוע את תקופת האכשרה הזו ניתן לרכוש כיסוי הנקרא: ברות ביטוח

    באמצעות ברות הביטוח, עמית שירצה לחדש את הכיסוי הביטוחי אחרי ויתור שארים לא      

                    יצטרך לעבור את תקופת האכשרה מחדש.

    מנגנון ברות הביטוח מוגדר בקרנות הפנסיה כברירת מחדל .

    זאת אומרת שעמית שמבצע ויתור שארים, קרן הפנסיה תרכוש עבורו אוטומטית ברות ביטוח.

    במידה ועמית רוצה לוותר על כך מסיבה כלשהי, נדרש לבצע סימון נוסף בטופס ההצטרפות.

 

 

 

 

 

 *נלקח מתוך טיפ תמורה - תמורה מלאה סוכנות לביטוח