משיכת כספים מקופת פיצויים מרכזית

 

לאור השינויים בתקנות, אנו מעבירים אליכם מספר כלים להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים:

 

לצורך העברת כספים מקופה מרכזית לקופות אישיות יש לפעול בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה ושוק ההון המצורפים.

על מנת להקל על המעסיקים והמייצגים צירפנו אקסלים אותם יש להציג בפני חברות הביטוח, לפי דרישת חוזר מס הכנסה וחוזר שוק ההון.

 

1. מכתב מרואה החשבון.

2. מכתב מהמעסיק + טבלה מפורטת.

 

קישור לחוזר שוק ההון …/הסדרה-וחק…/mosdiym/memos/h_2017-9-16.pdf

 

קישור לחוזר מס הכנסה …/documents/…/hoz_04_2017_acc.pdf

 

רשמו את האימייל שלכם ונשלח לכל מי שצריך.