מחשבונים שימושיים


מחשבון "חיים חדשים"  הפקדת סכום חד פעמי לצורך קבלת קיצבה מיידית לכל החיים

 
מחשבון "קשת"  מסלולי השקעה בתכנית חיסכון פרט
מחשבון הגיל השלישי  הפקדת סכום חד פעמי במיועד לקבלת קיצבה בהתאמה אישית
https://www.migdal.co.il/He/agents/AgentService/Pages/migdalor_calc.aspx
 
מחשבון ריסק


מחשבון משכנתא