נושאים מרכזיים חשובים

 

1. קרנות השתלמות בחברת מגדל – יש מוצר שנקרא השתלמות לחיים מצטרף לקרן השתלמות או למי שיש לו קרן השתלמות במגדל, יכול להצטרף בהצהרת בריאות מקוצרת ( 4 שאלות) בביטוח ריסק קולקטיבי על סך 150,000 ₪. המחיר משתנה.עד גיל 40 - 6 ₪ , עד גיל 55 - 14.70 ₪ מגיל 55 עד 67 - 58.80 ₪ הביטוח מסתיים בגיל 67. מי שכבר התקבל לריסק הקולקטיבי יכול לרכוש ריסק פרט של עד 500,000 ₪ ללא הצהרת בריאות בהנחה של 10 אחוז לשבע שנים, ההצטרפות היא באמצעות טופס של ריסק פרט, כאשר יש לרשום למעלה שישנו ריסק קולקטיבי ואין צורך בהצהרת בריאות.

2. שכיר בעל שליטה – נועד לחסוך כספים לחברה על מנת שיהיה לה כסף לשלם פיצויים מעל התקרה המוכרת של 1000 ₪ בחודש.המבוטח: בעל השליטה.החברה: בעלת הפוליסה.המוטבים: הינם המוטבים של המבוטח.התוכנית נפתחת בקשת פרט, הכסף הוא כסף ששייך לחברה.במקרה חיים: רק המבוטח (בעל השליטה) יכול למשוך את הכסף, תוך מילוי טופס 161.במקרה מוות: המוטבים מקבלים את הכסף ככספי פיצויים.היתרון שיש כסף לשלם לבעל השליטה מעבר ל-12,000 ₪ פיצויים שמפרישים ויש הגדרת מוטבים מראש ולא צריך לחכות לצו ירושה.

3. קופה מרכזית פיצויים – התקנות החדשות מאפשרות למעסיק להשאיר בקופות הפיצויים כספים שחייבים לעובדים שהתחילו בעבודתם לפני ה-1 לינואר 2008.מדובר, בכספים שהמעסיק חייב על פי הוותק והשכר פחות ממה שנצבר בקופות אישיות.על זה ניתן להוסיף רזרבה של 10 אחוז ואם יש תביעות תלויות משפטיות על פיצויים.אסור לשלם מקופות אלה כסף לעובדים שהחלו לעבוד אחרי ה-1 לינואר 2008.אם יש עודף מעבר לסכומים אלה צריך בתחילת שנה עד 31 למרץ כל שנה החל משנה זו, לבוא לקופה ולומר ב-2017 עשיתי הפרשות פיצויים לכל העובדים שילמתי X שקלים בקופות אישיות לכל העובדים וכנגד זה יכול למשוך את הסכום מהקופה לחשבון הבנק.סכום זה חייב כהכנסה מאידך התשלום השוטף היה כהוצאה.מה שחייב לעובדים מלפני 2007, יכול להעביר לקופות אישיות בקופת גמל לפיצויים באותה חברת ביטוח.אי אפשר בחברת אחרת, אבל אם רוצים אפשר לפתוח קופת גמל לפיצויים אישית ולאחר מכן לנייד. העודף ממה שנשאר מהעובדים נשאר לשנה הבאהעל הבקשה לניוד כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופת אישיות מ-2007 לכלול את הנתונים הבאים:רשימת העובדים שיש להעביר בגינם כספים שם תעודת זהות תאריך לידה כתובת מלאה ואחוז ההעברה מהסכום הכולל.סכום ההעברה הכולל לעובדי 2007 והצהרה כי הסכום מחושב בהתאם להוראות החוזר.תשומת הלב כי הסכום לכל עובד צריך להיות מחושב באופן יחסי בהיקף חבות הפיצויים לעובד מתוך סך כל החבות לעובדי 2007.אישור כי מדובר בעובדים שעונים על ההגדרה עובדי 2007, כאומר בחוזר רשות המסים.הצהרה של רואה חשבון החברה המאשרת את הנתונים במכתב וכי חלוקת הכספים נעשתה באמצעות הוראות החוזר.במידה ואין עובדים, יראו ביתרה הצבורה בקופה המרכזית כהכנסה חייבת בשנת 2018 גם אם הכספים עדיין לא נמשכו החל מה-1 לינואר 2019 הרווחים בקופה יהיו חייבים במס רווחי הון.ניתן למשוך את הכספים בקופה אם אין תביעות פיצויים ואם אין חבות מס לעובדים.יש להקפיד ולבדוק ששם המעסיק הוא נכון וגם את זה חייבים לסדר עד 31 למרץ השנה.במידה והנושא אינו מטופל, גובה העודף שבקופת הפיצויים (היתרה מינוס חבות פיצויים לעובדים הוותיקים פלוס יתרת תביעות משפטיות פלוס 10 אחוז) לא תוכר כהוצאה בגין תשלום העובדים לפיצויים בשנת 2017.

סעיף 125-ד' – על פי הסעיף הזה אזרח במדינה מעל גיל 69 ילידי 1 לינואר 1948 ומטה זכאי לפטור על 13,600 ₪ ליחיד ובמידה ויש שני בני זוג לא משנה מה גילו של בן הזוג העיקר שאחד מהם יהיה יליד מתחת ל-1 בינואר 1948 הסכום הזכאי לפטור הינו 16,400 ₪ .לא משנה על שם מי נפתחת התוכנית העיקר שאחד מהם נולד מתחת ל-1 בינואר 1948.את הכספים מפקידים בתוכנית חסכון של חברת ביטוח כדוגמת קשת.על מנת להתחיל בתהליך פותחים תוכנית קשת.בסוף שנה בדצמבר מגדל מוציאה רשימת מבוטחים הזכאים לסעיף 125-ד' אנחנו יוצרים קשר עם המבוטחים מחתימים על טופס פדיון והפקדה חזרה. אנחנו ממלאים כמה כסף כדאי לו לפדות ולמעשה מגדל שולחת במייל לאחר הפדיון הרעיוני דוח שנתי של הרווחים לאחר הפדיון, במידה והדוח הולך למס הכנסה מבקש פטור לפי סעיף 125-ד' ומס הכנסה מחזיר לו את המס שחברת הביטוח גבתה.

 

בכל שאלה אנחנו תמיד פה בשבילכם 02-5666081